# Tags
#Inwestycje #Lokalny samorząd

Czy „mała uchwała atomowa dla Pomorza” spełni oczekiwania lokalnych samorządów?

Kilka dni temu informowaliśmy o zapowiedzi  pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej – Anny Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej, która w rozmowie z PAP zasygnalizowała, że jeszcze w wrześniu br rząd planuje przyjąć tzw. „małą uchwałę w sprawie dodatkowych inwestycji na Pomorzu w związku z budową pierwszej polskie elektrowni atomowej”, gdzie wartość dodatkowych inwestycji może osiągnąć ok. 200 mln zł. Do końca lipca br lokalne samorządy (w tym także Gmina Choczewo) miały nadesłać tzw. „listę potrzeb” potencjalnych inwestycji

zdjęcie: Urząd Gminy w Szemudzie

Jak wyjaśnił później pełnomocnik rządu… „Przygotowaliśmy matrycę, za pomocą której te wszystkie plany i projekty samorządów i powiatów będziemy weryfikowali pod kątem rzeczywistego wpływu inwestorów (budujących elektrownię) na te konkretne miejsca i rzeczywistej wagi dla społeczności tych inwestycji. Inaczej punktować będziemy np. drogi, a inaczej basen czy inne potrzeby – wyjaśniła Łukaszewska-Trzeciakowska. Dodała, że ta „matryca” wynika również z doświadczeń brytyjskich.

Jak już wspomniano, taką „listę potrzeb” przygotowała tez nasza gmina. Co się na niej znalazło?

1) Modernizacja starej sieci wodociągowej (azbest i stal) dostarczanie wody – 14,2 mln zł,
2) Modernizacja ujęcia wody Słajszewo, Choczewo, Stilo, Borkowo Lęborskie, Sasino i Kopalino-Lubiatowo, dostarczanie wody – ogółem 23,0 mln zł,
3) Budowa nowych sieci wodociągowych: Lubiatowo, Kopalino, Słajszewo, Sasino, Łętówko. dostarczanie wody – 3,7 mln zł,
4) Modernizacja starej sieci kanalizacyjnej – 8,1 mln zł,
5) Modernizacja obecnych przepompowni ścieków – 2,0 mln zł,
6) Skanalizowanie miejscowości: Kierzkowo, Osieki Lęborskie, Choczewko, Ciekocino, Ciekocinko, Słajszewo, Biebrowo, Sasino, Kopalino, Lubiatowo, Przebędowo, Borkowo Lęborskie, Gościęcino, Zwarcienko, Starbienino, Łętówko, Karczemka Gardkowska, Słajszewko, Gardkowice, Stilo, Łętówko i budowa przesyłowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami – 66,0 mln zł.
7) Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Choczewo – 7 mln zł.

8) Modernizacja sali gimnastycznej (wyciszenie sali, wymiana podłogi i oświetlenia) w ZSP w Choczewie – 1 mln zł,
9) Modernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Choczewie – 8 mln zł,
10) Budowa żłobka z przedszkolem w nowym budynku w Choczewie – 8 mln zł,
11) Budowa centrum sportu z basenem i halą sportową (+oddział rehabilitacyjny) – 25 mln zł
12) Budowa zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ciekocinie – 20 mln zł

13) Budowa nowego kompleksu specjalistycznej opieki zdrowotnej z lądowiskiem dla helikoptera i stanowiskiem dla karetek – 40 mln zł

14) Budowa centrum administracyjnego, a w nim: Urząd Gminy, GOPS, sala konferencyjna, sala zarządzania kryzysowego, urząd pocztowy, komisariat policji – 40 mln zł

15) Modernizacja jednostek OSP wraz z zakupem brakującego sprzętu – 12 mln zł

16) Remont, naprawa, przebudowa dróg gminnych (257,5 km) oraz rozbudowa parkingów przy budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych – 40 mln zł,
17) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy miejscowości Choczewo związanej z budową elektrowni i dotycząca powstania bazy noclegowej i miejsc zakwaterowania pracowników EJ – 1 mln zł,
18) Przebudowa kompleksu kulturalno-sportowo-rekreacyjnego w miejscowości
Choczewo – 30 mln zł

Ogółem wszystkie propozycje „potrzeb” – 349 mln zł!

Zaproponowane przez Gminę Choczewo inwestycje są ściśle związane z nadchodzącą transformacją energetyczną. Wart zauważenia jest także fakt, że przy budowie samej elektrowni jądrowej przewidziane jest zatrudnienie od 8 do 12 tys. pracowników, jest to liczba dwukrotnie wyższa od stałych mieszkańców gminy. Tym osobom trzeba będzie zapewnić odpowiednie warunki mieszkalno-bytowe, sanitarne oraz miejsca spędzania czasu wolnego. Możliwość edukacji dla dzieci pracujących rodziców i dostęp do lekarzy specjalistów będzie możliwy jedynie w przypadku rozbudowy i modernizacji obecnych placówek. Drogi gminne w większości wymagają remontów. Mamy ponad 250 km dróg, a zaproponowane finansowanie w wysokości 40 mln dotyczy tylko niewielkiej ich części.

Warto w tym miejscu nadmienić, że podobne propozycje „potrzeb” przygotowały też lokalne samorządy w Gniewinie, Krokowej, Łęczycach, Nowej Wsi Lęborskiej, Wicku i Łebie. Jako, że budżet „małej uchwały w sprawie dodatkowych inwestycji na Pomorzu w związku z budową pierwszej polskie elektrowni atomowej” to ok. 200 mln zł, już dzisiaj wiadomo, że tylko niewielka część „potrzeb” ma szansę na ostateczną realizację. O tym które przekonamy się zapewne jeszcze w tym miesiącu…

Źródło: UG w Choczewie