# Tags
#Inne

„Captain Mike” pod wodą… 

Wczoraj o godz. 13:29 zastęp OSP Choczewo został zadysponowany do zalewanego marketu „Captain Mike” w Choczewie. Po przybyciu w miejsce zdarzenia zauważono pracowników marketu, którzy poinformowali strażaków o awaria instalacji wodociągowej w obiekcie na hali sprzedażowej, która częściowo został zalana na powierzchni około 200 m2 przez wodę do wysokości około 2 cm. W toku prowadzonego rozpoznania ustalono, iż rozszczelnieniu uległo złącze dwóch rur instalacji wodociągowej przeciwpożarowej marketu.

Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz sprawdzeniu zamknięcia zaworu głównego doprowadzającego wodę do obiektu. Z uwagi na brak możliwości odpompowania wody z hali przy użyciu motopomp pożarniczych, zalecono obsadzie sklepu usunięcie ręczne wody przy użyciu ściągaczek do wody.

Źródło informacji i zdjęcie:  OSP Choczewo