# Tags
#Inwestycje

Bezpieczniej w stronę Lęborka z Gminy Choczewo [zdjęcia]

Zakończona została kolejna inwestycja drogowa na terenie powiatu lęborskiego. Nowa,  bezpieczniejsza droga powiatowa 1309G na odcinku Łebień – Garczegorze jest już dostępna dla mieszkańców. Tym samym zwiększył się również komfort dojazdu z Gminy Choczewo do Lęborka przez Sasino, Bargędzino, Roszczyce, Maszewko, Zdrzewno, Kopaniewo, Łebień, Garczegorze i dalej drogą wojewódzką „214”.

Długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja ułatwiła sprawną komunikację. To kolejne kilometry wśród sieci dróg zmodernizowanych przez Powiat Lęborski we współpracy z gminami przy udziale środków rządowych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 6.944.444 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekroczyło 3 mln zł, a pozostałe środki zostały tradycyjnie przekazane po 25% przez Powiat Lęborski i Gminę Nowa Wieś. Wykonawcą inwestycji była firma „Drogomex”. Budową kierował Grzegorz Banasik. Roboty zostały, zgodnie z umową, wykonane w okresie od 24.10.2022 r. do 30.06.2023 r.

W odbiorze, którego dokonano w piątek, 28 lipca br. uczestniczyli: Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski, wicestarosta Edmund Głombiewski, Adrian Wenta – Dyrektor ZDP oraz Monika Włusek – zastępca wójta Gminy Nowa Wieś.

Istniejąca do tej pory droga była w złym stanie technicznym. Celem inwestycji była przed wszystkim poprawa jej jakości. Nowa droga została dostosowana do obowiązujących parametrów, dzięki czemu zwiększyło się bezpieczeństwo. – Zastosowany został przekrój szerokości 5,5m w terenie zabudowanym i 6m poza terenem zabudowanym oraz obustronnie utwardzone pobocze 75cm  umożliwiające bezpieczne poruszanie się rowerem w obu kierunkach – mówi Adrian Wenta, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu poruszania się drogą, wykonawca robót zobowiązał się również do corocznego usuwania odrostów krzaków z pasa drogowego w okresie obowiązywania gwarancji. 

Źródło informacji i zdjęcia: powiat-lebork.com