# Tags
#Inwestycje

„Baltic Nuclear Energy Forum” w Gdańsku – dzień II [zdjęcia] 

W „Europejskim Centrum Solidarności” w Gdańsku trwa I edycja „Baltic Nuclear Energy Forum”, poświęcona dziedzinie fizyki jądrowej i energii atomowej. Dzisiaj dyskutowano m.in. o tym, że energetyka jądrowa może produkować tanią energię elektryczną pod warunkiem jej odpowiedniego finansowania. Po eksperckim wprowadzeniu na temat modeli finansowych oraz partycypacji rynku, zaproszeni goście omówili wady i zalety poszczególnych sposobów finansowania oraz opowiedzieli co zrobić, by wykonawca miał motywację do terminowego zakończenia budowy, a społeczeństwo tanią energię. Przypominamy, że Urząd Gminy w Choczewie reprezentuje w Gdańsku Pani Klaudia Gierczak – Inspektor ds. Inwestycji Energetycznych…

Uczestnicy debaty doszli też do przekonania, żeby powstrzymać katastrofę klimatyczną… ludzkość, w tym państwa naszego regionu muszą zwiększyć inwestycje w sektorze energetycznym i skierować je na czyste technologie wspierające łagodzenie zmian klimatu i adaptację do nich. Taka technologia to obok odnawialnych źródeł energii także energetyka jądrowa. Zaproszeni eksperci opowiedzieli o oczekiwanych kierunkach inwestycji oraz obecnym i przyszłym zapotrzebowaniu państw regionu na czystą energię, a także o wizji tych państw, dotyczących zeroemisyjnych miksów wytwórczych.

W części popołudniowej konferencji dyskutowano o aspektach społecznych i zdrowotnych. Rozmawiano o korzyściach społecznych, wynikających z „małego” i „dużego” atomu. Obalano też mity o promieniowaniu radioaktywnym. Uczestnicy debaty przekonywali, że niektóre rodzaje zanieczyszenia środowiska, mają niekiedy znacznie większy wpływ na nasze zdrowie niż samo promieniowanie, które istnieje w sposób naturalny w codziennym życiu np. w produktach spożywczych czy suplementach diety.

Na koniec konferencji zauważono też, jak bardzo niewystarczające jest edukacja dzieci i młodzieży na etapie szkolnym, szczególnie w zakrasie potencjalnych zalet i zagrożeń, jakie płyną z faktu posiadania w kraju elektrowni jądrowych.

W dn. 20-22.03.br przewidziana jest też wizyta studyjna w elektrowni atomowej Olkiluoto w Finlandii, choć z uwagi na trwający przegląd techniczny elektrowni, uczestnicy wyjazdu nie będą zwiedzać bloków OL-1, OL-2 i OL-3.

Tekst i zdjęcia: Klaudia Gierczak (UG w Choczewie)

„Baltic Nuclear Energy Forum” w Gdańsku – dzień II [zdjęcia] 

Rekolekcje z ks. Jackiem – Aby nie