# Tags
#Oświata

„Aktywna tablica 2023” dla… Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choczewie

W 2023 roku realizowana jest kolejna edycja rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Z programu i dofinansowania w kwocie nie wyższej niż 35 tys. zł mogły skorzystać m.in. szkoły podstawowe kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.

W dniu wczorajszym Wojewoda Pomorski – Dariusz Drelich zatwierdził listę szkół, które dofinansowanie takie otrzymają. Ze 133 wniosków (330 szkół), jakie wpłynęły od organów prowadzących dotacje, o których mowa powyżej otrzyma 117 szkół  na łączną kwotę 3.303.436 zł. Wśród nich znalazł się także Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choczewie z dofinansowaniem w wysokości 35.000 zł. Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”, finansowany jest w 80 % ze środków budżetu państwa i w 20 % z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.