# Tags
#Inne

A tymczasem woda z okolicznych pól nadal przelewa się przez drogę powiatową między Kurowem a Ciekocinem… bądźcie ostrożni! 

W dniu wczorajszym informowaliśmy o przelewającej się wodzie z okolicznych pól przez drogę powiatową pomiędzy Kurowem a Ciekocinkiem, gdzie tworzy się dużą kałuża, mogąca stanowić poważne zagrożenie dla przejeżdżających tą droga pojazdów samochodowych. Dzisiaj pojawiły się tam już tablice z informacją o zalegającej wodzie i ograniczeniu prędkości do 30 km/h. Co więcej, w miejscu tym pracowała też koparka, która udrażniała (kopała) rów po prawej stronie drogi w kierunku Kurowa… Powstały w ten sposób rów o dług. ok. 40 m szybko wypełnił się jednak wodą a… woda jak się przez drogę przelewała, tak przelewa się nadal. Choć trudno powiedzieć, czy jakiekolwiek dalsze prace będą tam kontynuowane, to przejeżdżając przez to miejsce koniecznie zwolnijcie i bądźcie bardzo ostrożni, tym bardziej, że wciąż intensywnie pada!