# Tags
#Lokalny samorząd

A jednak… Radni Gminy Choczewo przegłosowali dotacje dla GOKiB-u i dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji na zakup drona

W dniu dzisiejszym, podczas „nadzwyczajnej” LXIX Sesji Radu Gminy Choczewo, radni przegłosowali uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok (13:0) oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na działalność Gminy Choczewo, o której mowa w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnej (13:0). Nie obyło się też jednak bez pewnych kontrowersji…

Zmiana budżetu gminy na 2023 rok obejmowała m.in. dochody w kwocie 315.000 zł, w tym: darowizna na zadania własne gminy (40.000 zł) i zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości od osób (275.000 zł), jak również wydatki w kwocie 315.000 zł, w tym: dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Choczewie (250.000 zł), dotacja dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji na zakup drona (10.000 zł), zwiększenie wartości zadania – Doposażenie kuchni w świetlicach w Słajszewie i Choczewku (15.000 zł), wsparcie wyjazdu dzieci i młodzieży ze środowisk wykluczonych w szczególności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (15.000 zł) oraz deisntytucjonalizacja usług dla seniorów (25.000 zł).

Podczas dyskusji przed podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r., przewodniczący Rady Gminy Choczewo – Krzysztof Łasiński wyraził przekonanie, że skoro dzisiaj dotacja dla GOKiB-u zostanie przegłosowana, to „powróci” też zapewne wydawanie „Wieści Choczewskich”, jak również zostanie przywrócona do pracy p. Wioletta Wójcik. Pan Przewodniczący stwierdził ponadto, że i on będzie za tą uchwałą, żeby Pan Wójt… „nie musiał już tracić czasu na kolejne wywiady…”.

Więcej będzie można zobaczyć z bezpośredniego zapisu przebiegu LXIX Sesji Gminy Choczewo, która już niebawem zostanie udostępniona na stronie https://choczewo.esesja.pl/