# Tags
#Lokalny samorząd

8,7 mln zł w ramach VIII edycji „Polskiego Ładu” dla Gminy Choczewo…

Premier RP Mateusz Morawiecki przedstawił dziś wyniki rozstrzygnięcia VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Województwo Pomorskie na realizację 270 zadań otrzymało ogółem 1.351.718,099,13 złotych, Powiat Wejherowski na realizację 19 zadań otrzymał 135.744.930 zł, natomiast. Dwa zadania dotyczą bezpośrednio Gminy Choczewo, są to: budowana sieci kanalizacji sanitarnej w Jackowie (1.900.000 zł dofinansowania) oraz budowa budynku samorządowego żłobka i przedszkola wraz z wyposażeniem w miejscowości Choczewo (6.800.000 zł dofinansowania). Osiem edycji „Polskiego Ładu” to ogółem 5.066.511.378,22 zł na 956 pomorskich inwestycji.